Halaman Rakan Pintar

Halaman ini membenarkan Rakan Pintar Program Eksekutif UTMSPACE untuk membuat semakan maklumat bagi rakan pintar masing-masing sahaja.

Pengumuman/ Pemberitahuan

 PENAWARAN & PENDAFTARAN MODUL UNTUK SEMESTER III, 2016/2017 (OCT)
Posted Date: 10/09/2016 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa semua Pusat Pengurusan Program diminta membuat penawaran & pendaftaran modul untuk pelajar bagi semester III, sesi 2016/2017(Oct). Tempoh penawaran & pendaftaran modul berkenaan adalah 1 November 2016 - 31 Disember 2016(Sila rujuk PERKARA PENTING SEMESTER III, 2016/2017). Sekian, harap maklum.
 KEMASUKAN MARKAH (MARKS KEY-IN) BAGI SEMESTER III, SESI 2016/2017 (OCT)
Posted Date: 5/05/2016 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa, tarikh akhir kemasukan markah (marks key-in) dalam sistem adalah pada 28 Februari 2017. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program mengambil maklum dan tindakan sewajarnya berhubung perkara ini. Sekian, terima kasih
 PEKELILING (PERKARA PENTING PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER III, SESI 2016/2017)
Posted Date: 10/09/2016 ,Posted By:

 Mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program (PPP)untuk mematuhi pekeliling yang telah dikeluarkan sebelum ini mengenai PERKARA PENTING PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER III, SESI 2016/2017 (Oct). Semua PPP perlu mematuhi PERKARA PENTING bagi melancarkan proses pengendalian Program Eksekutif. Sekian, harap maklum.
 BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN PELAJAR SEMESTER III, SESI 2016/2017
Posted Date: 10/09/2016 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa tarikh akhir permohonan penganugerahan pelajar bagi semester III, 2016/2017 (Oct) adalah pada 10 Mac 2017. Denda lewat sejumlah RM50.00/pelajar akan dikenakan selepas tarikh akhir tersebut. Sekian, harap maklum

Login Rakan Pintar