Halaman Rakan Pintar

Halaman ini membenarkan Rakan Pintar Program Eksekutif UTMSPACE untuk membuat semakan maklumat bagi rakan pintar masing-masing sahaja.

Pengumuman/ Pemberitahuan

 PENAWARAN & PENDAFTARAN MODUL UNTUK SEMESTER I, 2019/2020 (FEB)
Posted Date: 2/01/2019 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa semua Pusat Pengurusan Program diminta membuat penawaran & pendaftaran modul untuk pelajar bagi semester I, sesi 2019/2020 (Feb). Tempoh penawaran & pendaftaran modul berkenaan adalah 1 Mac 2019 - 30 April 2019(Sila rujuk JADUAL KERJA SEMESTER I, 2019/2020). Sekian, harap maklum.
 KEMASUKAN MARKAH (MARKS KEY-IN) BAGI SEMESTER I, SESI 2019/2020 (FEB)
Posted Date: 2/01/2019 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa, tarikh akhir kemasukan markah (marks key-in) dalam sistem adalah pada 30 Jun 2019. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program mengambil maklum dan tindakan sewajarnya berhubung perkara ini. Sekian, terima kasih
 PEKELILING (JADUAL KERJA PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER I, SESI 2019/2020)
Posted Date: 2/01/2019 ,Posted By:

 Mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program (PPP)untuk mematuhi JADUAL KERJA PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER I, SESI 2019/2020 (Feb). Semua PPP perlu mematuhi JADUAL KERJA bagi melancarkan proses pengendalian Program Eksekutif. Sekian, harap maklum.
 BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN PELAJAR SEMESTER I, SESI 2019/2020
Posted Date: 2/01/2019 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa tarikh akhir permohonan penganugerahan pelajar bagi semester I, 2019/2020 (Feb) adalah pada 12 Julai 2019. Denda lewat sejumlah RM200.00/pelajar akan dikenakan selepas tarikh akhir tersebut. Sekian, harap maklum

Login Rakan Pintar