Halaman Rakan Pintar

Halaman ini membenarkan Rakan Pintar Program Eksekutif UTMSPACE untuk membuat semakan maklumat bagi rakan pintar masing-masing sahaja.

Pengumuman/ Pemberitahuan

 PENAWARAN & PENDAFTARAN MODUL UNTUK SEMESTER III, 2018/2019 (OKT)
Posted Date: 11/05/2018 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa semua Pusat Pengurusan Program diminta membuat penawaran & pendaftaran modul untuk pelajar bagi semester III, sesi 2018/2019 (Jun). Tempoh penawaran & pendaftaran modul berkenaan adalah 1 Nov 2018 - 31 Dis 2018(Sila rujuk JADUAL KERJA SEMESTER III, 2018/2019). Sekian, harap maklum.
 KEMASUKAN MARKAH (MARKS KEY-IN) BAGI SEMESTER III, SESI 2018/2019 (OKT)
Posted Date: 11/05/2018 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa, tarikh akhir kemasukan markah (marks key-in) dalam sistem adalah pada 28 Februari 2019. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program mengambil maklum dan tindakan sewajarnya berhubung perkara ini. Sekian, terima kasih
 PEKELILING (JADUAL KERJA PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER III, SESI 2018/2019)
Posted Date: 11/05/2018 ,Posted By:

 Mohon kerjasama semua Pusat Pengurusan Program (PPP)untuk mematuhi JADUAL KERJA PROGRAM EKSEKUTIF SEMESTER III, SESI 2018/2019 (Okt). Semua PPP perlu mematuhi JADUAL KERJA bagi melancarkan proses pengendalian Program Eksekutif. Sekian, harap maklum.
 BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN PELAJAR SEMESTER III, SESI 2018/2019
Posted Date: 11/05/2018 ,Posted By:

 Dimaklumkan bahawa tarikh akhir permohonan penganugerahan pelajar bagi semester III, 2018/2019 (Okt) adalah pada 10 Mac 2019. Denda lewat sejumlah RM200.00/pelajar akan dikenakan selepas tarikh akhir tersebut. Sekian, harap maklum

Login Rakan Pintar